cc

Vidzemes revīziju saraksti

Show filter
Muižas nosaukums Avota apraksts

Vinkelmaņa privātmuiža (Winkelmannshof)

Aizkraukles draudzes Viņķelmuižas (Winkelmannshof) 1858. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Vinkelmaņa privātmuiža (Winkelmannshof)

Aizkraukles draudzes Viņķelmuižas (Winkelmannshof) 1858. gada revīzijas saraksts

Skrīveru privātmuiža (Römershof)

Aizkraukles draudzes Skrīveru muižas (Römershof) 1858. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Skrīveru privātmuiža (Römershof)

Aizkraukles draudzes Skrīveru muižas (Römershof) 1858. gada revīzijas saraksts

Aizkraukles privātmuiža (Ascheraden, Schloß)

Aizkraukles pilsmuižas (Ascheraden, Schloß) 1858. gada revīzijas saraksts un tā papildinājumi

Šķiliņu privātmuiža (Schillingshof)

Allažu draudzes Šiliņu muižas (Schillingshof) 1858. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Šķiliņu privātmuiža (Schillingshof)

Allažu draudzes Šiliņu muižas (Schillingshof) 1858. gada revīzijas saraksts

Allažu (Allasch) privātmuiža

Allažu draudzes Allažu muižas (Allasch), Allažu mācītājmuižas (Allasch, Pastorat), Pullenu (Pullandorf) un Plānupes (Planup) muižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Allažu mācītājmuiža (Allasch, Pastorat)

Allažu draudzes Allažu muižas (Allasch), Allažu mācītājmuižas (Allasch, Pastorat), Pullenu (Pullandorf) un Plānupes (Planup) muižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Zases (Sasse) pusmuiža

Skultes draudzes Skultes (Adiamünde), Menkuļu (Memküll) un Zasas (Sassenhof) muižas 1857. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Skultes (Adiamünde) privātmuiža

Skultes draudzes Skultes (Adiamünde), Menkuļu (Memküll) un Zasas (Sassenhof) muižas 1857. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Menkuļu (Memküll) pusmuiža

Skultes draudzes Skultes (Adiamünde), Menkuļu (Memküll) un Zasas (Sassenhof) muižas 1857. gada revīzijas saraksta papildinājumi

Skultes (Adiamūnde) privātmuiža

Skultes draudzes Skultes (Adiamūnde) muižas 1857. gada revīzijas saraksts
Lietojot vietni, jūs piekrītat, vietnes un sīkdaņu noteikumiem.