cc

Vidzemes revīziju saraksti

Show filter
Muižas nosaukums Avota apraksts

Jostenes (Jostan) kroņa muiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti. Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Dubinskas (Dubinsky) privātmuiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Daugavgrīvas (Dūnamūnde) draudze

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Bolderājas muita (Bolderaa, Zollamt)

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti. Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Apeltienas (Appelthen) privātmuiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Aizkujas (Aiskuje) privātmuiža

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Ādažu draudze (Neuermühlen, Kirchspiel)

Gaujienas draudzes Luturmuižas (Adsel-Luttershof) privātmuižas 1834. un 1858. gada, Jaunmuižas (Adsel-Neuhof) privātmuižas 1834., 1850. un 1858. gada revīziju saraksti, Cēsu draudzes Dubinskas (Dubinsky) privātmuižas 1811. gada, Cesvaines draudzes Apeltienas (Appelthen) privātmuižas, Aizkujas (Aiskuje) privātmuižas 1834. gada revīziju saraksti. Bolderājas muitā 1795. gadā uzskaitīto personu saraksti. Daugavgrīvas un Ādažu draudzes iedzīvotāju sastāva izmaiņu lapas. Kurzemes guberņas Jelgavas apriņķa Jostenes (Jostan) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts

Mālupes (Malup) privātmuiža

Alūksnes draudzes Mālupes (Malup) privātmuižas 1858. gada un Ermaņu (Herrmannshof) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Ermaņu privātmuiža (Hermannshof)

Alūksnes draudzes Mālupes (Malup) privātmuižas 1858. gada un Ermaņu privātmuižas (Herrmannshof) 1857. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Kolberģa (Goldbeck) privātmuiža

Alūksnes draudzes Kolberģa (Goldbeck) privātmuižas un Bejas (Beyenhof) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Bejas privātmuiža (Beyenhof, Kerstenhof)

Alūksnes draudzes Kolberģa (Goldbeck) privātmuižas un Bejas (Beyenhof) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Ziemera privātmuiža (Semershof)

Alūksnes draudzes Ziemera privātmuižas (Semershof), Šļukuma (Schluckum) privātmuižas un Māriņkalna (Marienstein) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Šļukuma (Schluckum) privātmuiža

Alūksnes draudzes Ziemera (Semershof) privātmuižas, Šļukuma (Schluckum) privātmuižas un Māriņkalna (Marienstein) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Māriņkalna (Marienstein) privātmuiža

Alūksnes draudzes Ziemera (Semershof) privātmuižas, Šļukuma (Schluckum) privātmuižas un Māriņkalna (Marienstein) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi
Lietojot vietni, jūs piekrītat, vietnes un sīkdaņu noteikumiem.