cc

Vidzemes revīziju saraksti

Show filter
Muižas nosaukums Avota apraksts

Buļļu (Bullen) privātmuiža

Daugavgrīvas draudzes Buļļu (Bullenhof) privātmuižas 1795., 1811., 1816., 1826., 1834. un 1850. gada revīziju saraksti un to papildinājumi

Tūjas privātmuiža (Kragenhof)

Alūksnes draudzes Rēzakas (Rehsack) privātmuižas 1858. gada un Cēsu apriņķa Alūksnes draudzes Tūjas (Kragenhof) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Rēzakas (Rehsack) privātmuiža

Alūksnes draudzes Rēzakas (Rehsack) privātmuižas 1858. gada un Cēsu apriņķa Alūksnes draudzes Tūjas (Kragenhof) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi

Alsviķu (Alswig) privātmuiža

Alūksnes draudzes Alsviķu (Alswig) privātmuižas 1858. gada revīzijas saraksts un tā papildinājumi

Ozolmuižas (Eckhof) privātmuiža

Ērģemes draudzes Ērģemes (Ermes) mācītājmuižas 1816., 1826., 1834. un 1850. gada, Ērģemes (Schloß Ermes) privātmuižas 1834. gada, Liezeres draudzes Ozolmuižas (Eckhof) privātmuižas 1850. gada revīziju saraksti

Ērģemes privātmuiža (Ermes, Schloß)

Ērģemes draudzes Ērģemes mācītājmuižas (Ermes, Pastorat) 1816., 1826., 1834. un 1850. gada, Ērģemes (Schloß Ermes) privātmuiža 1834. gada, Liezeres draudzes Ozolmuižas (Eckhof) privātmuižas 1850. gada revīziju saraksti

Ērģemes mācītājmuiža (Ermes, Pastorat)

Ērģemes draudzes Ērģemes (Ermes) mācītājmuižas 1816., 1826., 1834. un 1850. gada, Ērģemes (Schloß Ermes) privātmuižas 1834. gada, Liezeres draudze Ozolmuižas (Eckhof) privātmuižas 1850. gada revīziju saraksti

Kronmaņa muiža (Croonmanshof)

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižas 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Krēmera privātmuiža (Kraemershof)

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižas 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Dūres privātmuiža (Dhurenhof)

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižu 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Drabešu (Drobbusch) privātmuiža

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižas 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Dores privātmuiža (Doremoise)

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižas 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Doles (Dahlen) privātmuiža

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižas 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Devēnu (Dewwen) privātmuiža

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižu 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti

Daugavgīvas mācītājmuiža (Dūnamūnde, Pastorat)

Burtnieku draudzes Dūres (Dhurenhof) privātmuižas 1782. gada, Rīgas apriņķa [Daugavgīvas] draudzes Daugavgīvas mācītājmuižas (Pastorat Dūnamūnde), Krēmera, Kronmaņa un Beķermuižas (Kraemershof, Croonmanshof und Beckershof) muižu 1795. gada, Straupes draudzes Daibes (Daiben) privātmuižas 1834. un 1850. gada, Doles draudzes Doles (Dahlen) privātmuižas 1834. gada, Valkas apriņķa Gaujienas draudzes Bormaņu (Treppenhof) privātmuižas 1811. gada, Cēsu apriņķa Āraišu draudzes Drabešu (Drobbusch) privātmuižas 1834. gad Vestienas draudzes Devēnu (Dewwen) privātmuižas 1850. gada, Alūksnes draudzes Dores (Doresmoise) privātmuižas 1857. gada revīziju saraksti
Lietojot vietni, jūs piekrītat, vietnes un sīkdaņu noteikumiem.